ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2018թ.ի 1-ին  կիսամյակի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ   ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

16.0718                                                                                                                                                                                 

 

Հաշվետվություն 01.01.2017թ.-ից մինչև 01.01.2018թ-ը

Խնածախի մ/դ-ի 2018 թ.-ի պահպանման ծախսերի նախահաշիվ

Scan.1 pdf Scan.2pdScan.3pdf

Խնածախի մ/դ-ի պահպանման ծախսերի նախահաշիվ 01.01.2018-ից 01.01.2019

1178 888 (1)