RSS Feed

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

         

ԲԱՐԻ ԵՐԹ,ՇՐՋԱՆԱՎԱ՛ՐՏ 2018:

ՄԵԿՆԱՐԿ ՏՐՎԵՑ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ:

տարածքային փուլում 1-ին տեղ գրաված Խնածախի միջնակարգ դպրոցի թիմը

Վոլեյբոլի ամենամյա միջդասարանական մրցումներ

  

3-րդ. մարզային փուլում Խնածախի միջն. դպրոցի պատանիների թիմը գրավել է 4-րդ տեղ և պարգևատրվել է պատվոգրով

       

Չդասակարգված

“Կորյուն” ռազմամարզական խաղերի դպրոցական փուլում հաղթած թիմ

      

տարածքային փուլում 1-ին տեղ գրաված Խնածախի միջնակարգ դպրոցի թիմը

Չդասակարգված

ՙՙԱզգի սուրբ պատմությունը սովորենք մեր տան շեմից՚՚

Չդասակարգված

ՙՙՄա’յր, իմ աշխարհն ես,այս աշխարհում՚՚

 

Չդասակարգված

ԲԱՑ ԴԱՍ ՙՙՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՙՙ

“Կորյուն” ռազմամարզական խաղերի դպրոցական փուլում հաղթած թիմ